Hồ tinh bột ghép nhánh:

Đồng trùng hợp ghép nhánh của tinh bột là một loại vật liệu polyme mới. Nó sử dụng các đại phân tử tinh bột ưa nước và nửa cứng làm xương sống. Nó sử dụng các phương pháp vật lý và hóa học để tạo ra các gốc tự do và đồng trùng hợp với các monome olefin. Điều chỉnh tỷ lệ cấu trúc phân đoạn ưa nước và ưa chất béo để nó không chỉ có các hợp chất polysacarit, lực liên kết phân tử và phản ứng, mà còn có sự ổn định của các tương tác cơ học và sinh học của polyme tổng hợp và khả năng mở rộng cấu trúc của phương pháp tuyến tính.


Ưu điểm của tinh bột ghép nhánh trong hồ sợi:
Dựa trên công nghệ tiên tiến của công nghệ ghép, thông qua nhiều quá trình biến tính của quá trình ether hóa, ester hóa và ghép các monome propylene khác nhau, hiệu suất hồ của chúng tôi được cải thiện đáng kể so với các dẫn xuất tinh bột khác. Nó phù hợp để hồ các loại sợi dọc với vải có chi số lớn và mật độ cao, với độ đứt dọc thấp và hiệu quả cao hơn.

 


Do sự sắp xếp không đều của các đại phân tử, nên nó có lớp màng mềm dẻo tuyệt vời, khắc phục được khiếm khuyết "Cứng và giòn" của màng tinh bột thông thường. Khi được sử dụng với tinh bột thông thường, nó có thể cải thiện đáng kể tính chất vật lý và cơ học của tinh bột, cũng cải thiện khả năng màng co dãn và độ ổn định uốn dọc.


Không chỉ có độ bám dính tốt với Bông, T/C và các loại sợi mới khác, mà còn có khả năng hạn chế xù lông khi tách sợi trong quá trình hồ, và giảm độ xù lông lần hai (khi dệt) hơn 30%.

Ưu điển của tinh bột ghép nhánh -Thân thiện môi trường

 
Ghi chú:Các thông số trên được tính bằng mg/L

Sun Chemical có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật về Hồ sợi thân thiện với môi trường
1) Cung cấp cho khách hàng giải pháp hồ phát triển sản phẩm mới
2) Điều chỉnh các sản phẩm hồ pha theo nhu cầu của khách hàng
3) Cung cấp cho khách hàng bảng kiểm tra chất lượng và phân tích hồ
4) Theo dõi và cải tiến liên tục
 
Ngoài tinh bột ghép nhánh, chúng tôi còn có sáp, metyl ethylene (Acrylic), chất chống tĩnh điện và chất khử bọt.