Máy nghiền hạt cho công nghệ Nano
Đặc tính: Cải tiến, công nghệ Nano, vận hành dễ dàng.
 
NHÀ PHÁT TRIỂN: CÔNG TY TNHH AIMEX
 
Thiết bị được hỗ trợ công nghệ tiên tiến và phát triển từ AIMEX, chủ yếu là để đạt được hiệu suất phân tán nano cao và nghiền hiệu quả cao. Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì và kỹ thuật tốt cho máy mài ba trục, máy trộn và máy nghiền hạt … từ quy mô phòng thí nghiệm đến sản xuất hàng loạt trong ngành nhựa.

 Download File