Hồ sợi (Sizing) là quá trình phủ một lớp chất hồ (một hoặc hỗn hợp hóa chất) bảo vệ được phủ lên sợi dọc (warp). Qúa trình này được tiến hành trước khi dệt vải. Điều này sẽ giúp sợi dọc (warp) được định hình ổn định, tăng độ cứng/độ bền, giảm ma sát mài mòn cơ học khi dệt giảm luôn khả năng đứt sợi trong quá trình dệt từ đó tăng năng suất dệt của máy dệt thoi.
 

Sun Group hợp tác với công ty C&D International Chemical, cung cấp các chất trộn hồ và chất trợ, trên cơ sở phát triển công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại để giải quyết tất cả các vấn đề về hồ sợi của khách hàng
Cung cấp phương án phối hồ mới
 • Khi khách hàng có sản phẩm mới hoặc các loại sợi mới (không am hiểu công thức hồ, về xử lý trước dệt), chúng tôi sẽ tư vấn phương án giải quyết.
 • Lấy mẫu sợi, tìm hiểu thiết bị hồ sợi, đời máy, loại máy...
 • Tiến hành phân tích mẫu sợi tại phòng thí nghiệm
 • Căn cứ kết quả tại phòng thí nghiệm, cung cấp 2 công thức trộn hồ và tiến hành chạy thử trên máy dệt cỡ nhỏ
 • Thực hiện test sợi đã hồ: độ xù lông, độ co giãn, độ chịu lực, chị ma-xát...
 • Cắt sợi định cỡ bằng kính hiển vi điện tử công suất cao
 • Căn cứ vào điều kiện thiết bị thức tế của khách hàng cho ra công thức cuối cùng và tiến hành thử nghiệm
Sản xuất hồ theo yêu cầu khác
 • Khách hàng đưa ra các yêu cầu đặc thù cho sản phẩm hồ
 • Trung tâm nghiên cứu xác nhận với khách hàng về các chỉ số, yêu cầu của công thức hồ
 • Bộ phận sản xuất điều chỉnh PLC, kiểm soát tham số
 • Tiến hành thử nghiệm trên máy hồ cỡ nhỏ
 • Tiến hành kiểm tra sợi sau hồ tất cả các yêu cầu kỹ thuật
 • Căn cứ phân tích tài liệu kết quả thí nghiệm, tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện tham số sản xuất
 • Cung cấp số lượng mẫu để khách hàng thử nghiệm
 • Căn cứ kết quả thử nghiệm thực tế, tiếp tục điều chỉnh công thức và tham số sản xuất
 • Định hình sản phẩm theo yêu cầu
 • Sản xuất hàng loạt và giao hàng theo hợp đồng
Kiểm tra và phân tích chất lượ
 • Khách hàng đưa yêu cầu kiểm tra, phân tích hồ sợi
 • Lấy mẫu hồ từ khách hàng
 • Mẫu sợi được cân bằng trong buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi trong 24 giờ.
 • Tiến hành kiểm tra các chỉ số kỹ thuật: độ co giãn, độ chịu lực ma-xát, độ xù lông...
 • Phân tích mẫu cắt sợi định cỡ bằng kính hiển vi điện tử công suất cao
 • Cung cấp kết quả kiểm tra cụ thể, đề xuất tham khảo
Theo dõi và tiếp tục cải tiến
 • Thăm hỏi khách hàng định kỳ, tìm hiểu tình hình sử dụng hồ và trao đổi các biện pháp cải tiến
 • Lấy mẫu sợi theo yêu cầu cần cải tiến
 •  Bộ phận nghiên cứu tiến hành điều chỉnh công thức
 • Thử nghiệm trên máy trộn hồ cỡ nhỏ
 • Tiến hành kiểm tra các chỉ số kỹ thuật: độ co giãn, độ chịu lực ma-xát, độ xù lông...
 • Phân tích kết quả kiểm tra, báo cáo công thức cải tiến
 • Thảo luận phương án cải tiến công thức với khách hàng