Ổn định về nhiệt
Đặc điểm: Độ ổn định nhiệt cao, Độ trong suốt cao, thực phẩm, không mùi.
 
 
Canxi kẽm và chất ổn định được sử dụng trong màng film của PVC, độ trong suốt cao cho sản phẩm PVC trong các ứng dụng lưu hóa nhiệt độ cao. JHPA, FDA