CÔNG NGHỆ IN 3D
 

Các bước sóng phản xạ đầy đủ tới các bộ phận
Công nghệ 3 D là cuộc cách mạng khoa học UV, sử dụng UV và các bước sóng phản quang của công nghệ tới các bộ phận. Công nghệ 3D là giải pháp rất tốt và nhanh chóng để thực hiện các hình dạng bất thường và cũng có lợi thế tiết kiệm năng lượng.
Công nghệ in UV 3D dễ dàng thao tác và bảo trì, đặc biệt là cho các nhân viên mới.