Bột tái phân tán VAE
 
là một đồng trùng hợp Vinyl Acetate-Ethylene màu trắng, dễ dàng tan trong nước để tạo thành nhũ tương ổn định. Nó kết hợp các đặc tính ban đầu của nhũ tương EVA với tính đặc biệt của bột chảy tự do, và rất dễ dàng, thuận tiện để xử lý và lưu trữ. Trộn khô với các vật liệu bột khác như xi măng, cát và cốt liệu tại nhà máy có thể đảm bảo hiệu suất ổn định và đáng tin cậy tại nơi làm việc.

VAEP
được sử dụng kết hợp với xi măng và vữa trát tường, hoặc như một chất liên kết trong công thức trộn khô khác. VAE cải thiện độ bám dính, độ bền uốn, khả năng chống mài mòn và khả năng gia công trong nhiều loại sản phẩm được bán ở dạng bột khô, bao gồm vữa hồ xây, ma tít dán gạch lát, vữa trát, thạch cao hoàn thiện và các hợp chất tô trát.
 
VAEP
là một loại bột đồng trùng hợp có mục đích chung để sử dụng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và chất kết dính như một thành phần chất liên kết. Trong công thức chung, lượng VAE khoảng 5 đến 20% dựa trên trọng lượng của xi măng.
Sơ đ lưu trình công ngh ca VAEP


ng dng cho VAE

Các ứng dụng chính như sau:

Vữa hồ xây, keo dán gạch, vữa trát, thạch cao, hợp chất tô trát, lớp lót san trát mặt bằng, hệ thống cách nhiệt và sơn bột.
★Khuyến nghị ●Hữu ích
 

 Kết dính gạch ngói

 

 Dán gạch lát sàn

     
     

 Vữa trát kẽ hở

 

 EIFS (Hệ thống hoàn thiện ngoại thất)

 

 

 
   
     

‧Giảm hiệu ứng cầu nhiệt và dẫn nhiệt

‧Tăng hiệu ứng cầu nhiệt và dẫn nhiệt

 

 Hợp chất san trát mặt bằng

 

 Vữa sửa chữa

 

 

 

Cải thiện tính chảy
‧Cải thiện tính hao mòn
‧Tăng độ bền kéo dãn
‧Tăng độ bền uốn

 
 

Độ bám dính tuyệt vời
‧Độ co thấp
‧Khả năng làm việc tuyệt vời

 

 Hợp chất thạch cao  

 
   

Khả năng kết dính tuyệt vời
‧Chống chịu thời tiết
‧Giảm hấp thụ nước