Tính năng: chất lượng ổn định, tính phân tán cao.
 

Ứng dụng trong sản xuất sợi (loại A)
 

Chúng tôi cung cấp bột TiO2 chất lượng cao cho ngành dệt. Sản phẩm có hiệu năng sử dụng nổi tiếng về màu sắc và tính phân tán cao. Sản phẩm có sự tương thích cao để đáp ứng được các nhu cầu đa dạng luôn thay đổi của khách hàng như tốc độ kéo sợi cao hơn hoặc nhiều loại chi số sợi. Sản phẩm của chúng tôi đã chiếm thị phần lớn và quan trọng ở thị trường nội địa.