Hạt màu
Đặc trưng: nguồn cung và giao hàng ổn định, linh hoạt phát triển các sản phẩm mới.
 
Hạt màu PET
Trong những năm gần đây, với những xáo trộn liên tục gây ra đối với môi trường, quy trình nhuộm trong ngành dệt đã có sự thay đổi từ nhuộm nước sang DOPE-DYE (nhuộm sợi). Bằng cách này, chúng ta không cần đi qua các khâu nhuộm truyền thống và giảm được lượng nước thải ô nhiễm. Công ty chúng tôi phân phối rất nhiều chủng loại hạt màu PET, được sử dụng trong rất nhiều ngành như kéo sợi tổng hợp, ép khuôn nhựa, kéo màng phim v.v… Hiện tại, ngoài hai màu trắng và đen, chúng tôi hợp tác với khách hàng để tạo ra nhiều màu khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng.
 
 Hạt màu Nylon
Hạt màu Nylon ngoài được sử dụng để kéo sợi tổng hợp còn ứng dụng trong nhiều ngành khác như ép nựa, kéo phim, thổi khuôn... Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm hạt nylon màu đen.