HYDROGEN PEROXIDE
 

Hydro peroxit
là một chất lỏng trong suốt không màu, có mùi nhẹ của ozone và có thể được trộn với nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Công thức phân tử của nó là H2O2 (với trọng lượng phân tử 34 g/mol). Hydro peroxit là một hóa chất thương mại được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau như: tẩy trắng ngành dệt và bột giấy, xử lý nước thải, sản xuất peroxide hữu cơ, y học, mỹ phẩm, lọc rửa và mạ điện kim loại.

Các dòng sản phẩm:
Trong công nghiệp H2O2 được sản xuất ở các nồng độ: 31%,35%,50%

Các ứng dụng sản phẩm:


Ngành sản xuất chất bán dẫn: Tẩy rửa tấm bán dẫn

 

Ngành công nghiệp Dệt: Tẩy trắng hàng dệt (xơ, sợi, vải, áo…)

 

Ngành công nghiệp Giấy và Bột giấy: Tẩy trắng bột giấy