Monome Vinyl Acetate ( VAM ) là một hóa chất hoạt động, không màu và dạng lỏng, được tạo ra bởi phản ứng pha hơi của Etilen, Axit axetic và Oxy qua một chất xúc tác. Nó ổn định với chất ức chế hydroquinone để lưu trữ.
 
Các ứng dụng chính như:  Cho sản xuất các sản phẩm sau:
 • Polyvinyl Acetate
  Polyme nhũ tương được sử dụng làm chất kết dính cho giấy, gỗ, vải không dệt, thảm lót hoặc được sử dụng làm vật liệu sơn. Polyme được điều chế bằng phản ứng trùng hợp, được sử dụng làm nguyên liệu cơ bản của kẹo cao su.
 • Polyvinyl Alcohol
  Được sử dụng trong dệt và hồ sợi dọc, chất kết dính, chất nhũ hóa và màng phủ.
 • Vinyl Acetate-Ethylene Copolymer
  Đồng trùng hợp nhựa EVA có hàm lượng Ethylene cao được sử dụng làm màng đóng gói, các sản phẩm đúc nóng và nóng chảy. Đồng trùng hợp nhũ tương EVA có hàm lượng Ethylene thấp được sử dụng làm chất kết dính, sơn và phủ giấy.
 • Vinyl Acetate-Vinyl Chloride Copolymer
  Được sử dụng làm bản ghi LP và gạch lát sàn bằng nhựa.
 • Ethylene-Vinyl Acetate- Vinyl Chloride Terpolymer
  được sử dụng như một loại keo bổ trợ có tính chống nước và chống cháy tuyệt vời
 • Polyvinyl Butyral
  Được sử dụng làm lớp xen giữa của kính an toàn.
 


Sơ đồ lưu trình công nghệ của VAM