Axit axetic
là một chất lỏng trong suốt không màu có mùi chua hăng. Nó còn được gọi là axit axetic băng khi độ tinh khiết là 99,5% hoặc lớn hơn. Axit axetic hòa tan trong nước, rượu và ete và được sử dụng rộng rãi trong sợi nhân tạo, cao su, nhựa, nông nghiệp, thuốc diệt cỏ, da thuộc, muối hữu cơ, thuốc nhuộm và dệt may.
 
Các dòng sản phẩm:
Trong công nghiệp axit axetic (CH3COOH) được sản xuất có nồng độ tinh khiết >99%
 
Các ứng dụng sản phẩm:


Trong sản xuất Monome Vinyl Axetate: Sản xuất vinyl axetate bằng cách sử dụng Etylen và axit axetic.

 

Trong sản xuất axit Terephthalic tinh khiết: Vai trò như một dung môi trong sản xuất axit terephthalic tinh khiết.
 
 

Trong sản xuất n-Butyl axetate: Este hoá axit axetic và rượu n-butyl

 

Trong ngành công nghiệp dệt: Chức năng như là chất điều chỉnh pH trong công đoạn nhuộm và hoàn tất sản phẩm.