Với bề dày kinh nghiệm và sự nỗ lực nghiên cứu, phát triển dành riêng cho các vật liệu thô và thiết bị tiêu hao trong lĩnh vực sợi hóa học trong hơn 60 năm, Sun Group cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và nhanh chóng cho toàn bộ quá trình sản xuất sợi hóa học. Các sản phẩm khác nhau được cung cấp trong quá trình sợi hóa học như sau:
 

  • Trùng hợp: Titanium dioxide, thiết bị nghiền

  • Nguyên liệu đầu vào: PET, PBT, Black Masterbatch, White Masterbatch, Color Masterbatch, Masterbatch chức năng, thiết bị lọc...

  • Công đoạn kéo sợi: Dầu (spinning finish oil), chất diệt khuẩn, diệt mốc.