Chất chống sương
Nhà cung cấp: MARUBISHI O IL CHEMICAL CO., LTD.

PVC
Đặc điểm: Hiệu suất chống sương tốt, sử dụng rộng rãi cho các bao bì thực phẩm
 
Được sử dụng trong màng nhựa như màng bọc thực phẩm, trong nông nghiệp chất chống sương bảo vệ tối ưu dù cho nhiệt độ thay đổi đột ngột. An toàn cho thực phẩm, màng trong suốt, dễ dàng bọc thức ăn và dễ đóng gói.Nhà cung cấp: GOULSTON TECHNOLOGIES, INC.
Goulston chất chống sương
 
PET / PLA PET hộp nhựa trong
Đặc điểm: Chống sương tốt / Lớp FDA / hiệu suất bên trong tốt
 
Lurol AFD-13982 & Lurol AFD-15833 là chất chống sương được thiết kế cho màng bọc PET. Được áp dụng bằng cách nhúng, thích hợp để Spray bar và Kill Roll. Với hiệu suất chống chống sương tốt và bên trong tuyệt vời, đặc biệt có thể chịu được nhiệt độ cao.Download File