Si Polyester Tái chế
Đặc tính: Trong suốt cao / Có thể truy nguồn gốc / Chất lượng đồng đều
 
Thương hiu: UNIFI Repreve®
 
UNIFI Repreve® là công ty hàng đầu thế giới về giải pháp dệt bền vững. Repreve là một trong những thành phần vải thân thiện với trái đất nhất trên thế giới. Được làm từ 100% vật liệu tái chế. Sử dụng Repreve giúp cải thiện tính minh bạch của công ty trong mắt người tiêu dùng và nâng cao danh tiếng. Không có nguy cơ giặt xanh. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm: chăn, hàng ngoài trời, may mặc, giày dép, ô tô, nội thất gia đình, công nghiệp.
 

 https://repreve.com/
 

 

Download File